Reference klientů

Pro mě jsou hodiny jógy mediací, kdy absolutně soustřeďuji své myšlenky a pocity jen k jedinému bodu, který mě neustále fascinuje a to je mé tělo. Dokonalá koncentrace na daný výkon mě umožňuje se soustředit na pohyb a dech. Absolutní profesionální vedení mě zaručuje i přes mé pohybové omezení nádherný prožitek z pohybu, kterého mohu dosáhnout právě na všech lekcích s paní Maráškovou, a za to patří velké poděkování!!!

Ilona Plšková - generální ředitelka

Lekce s Arankou mě nabíjí po duševní i fyzické stránce. Dokáže odhadnout můj aktuální stav a přizpůsobit mu cvičení.

Vítězslav Staroba - jednatel společnosti

Vybudovala u mne lásku k pohybu. Naučila mě i mnoho jiných lidí, cítit a milovat vlastní tělo. Ona vytváří úsměvy na tvářích a rozjasňuje duše, s každým jedná spravedlivě a ničeho se nebojí... kéž by na světě bylo více takových lidí.

Natálie Marášková - dcera, studentka, instruktorka

I have taken part in Aranka´s Yoga lessons since 2007, when I suffered from vertebral disease with legs paraparesis, to strenghten my postural and pelvic muscles. Exercising in Power Yoga and D-Yogi®BareS lessons I found it useful to improve my mobility. I guess the D-Yogi®BareS help You to practice the exercise properly to optimise the effect on the muscle disorder. Trainer Aranka has got a gift from the Higst Yoga Guru to feel the timing of the lesson, changing the contraction and relaxation in the optimal rythm to achieve the best effect for the client in the lesson. .

Radek - physician

Aranka Marášková, Bc.

Je instruktorkou a učitelkou dynamické jógy a bodymind cvičebních stylů, působící v ČR i v zahraničí.
Poprvé se setkala s jógou v roce 2001. Mnoho let vyučovala powerjógu, vedla cvičební kurzy a veřejné lekce.

Prošla vzděláváním jógy u nás, absolvovala mnoho workshopů, kongresů, certifikovaných školení. Umění pohybu nejen jógovému se učila v zahraničí Anglie, Itálie, Rakousko, Egypt a u autorů cvičebních stylů James de Silva, Garuda ® (UK), Sarah Bayer, FlowMotion ®(USA), Jack Waldas, Anandansa® (Německo), Bryan Kest, PowerYoga (USA).

Je odborně vzdělaná a má praxi k vedení cvičebních lekcí jógy pro děti, jógy pro těhotné.

Absolvovala certifikovaná školení Schwinn Indoor Cycling v úrovni Silver level. Vystudovala vysokou školu J.A. Komenského Praha, obor vzdělávání dospělých, doplňková vzdělávání na Universitě Palackého Olomouc, jazykové vzdělání Walsall College of Arts and Technology (UK).

Odborné znalosti dokonalého systému těla nabyla v oblasti anatomie, fyziologie a v programu dynamické neuromuskulární stabilizace.

Je spoluzakladatelkou a generální ředitelkou Fitness Body Mind educational Institute s.r.o., tvůrcem a master školitelkou cvičebních metod D-Yogi®Mat BareS Fly.

Spolupracuje se zahraničními autory cvičebních stylů v obchodní expanzi a šíření jejich práce.

Od roku 2017 je její práce a cvičení D-Yogi uvedeno ve výhradním zastoupení na trh Středního východu a zemí Perského zálivu.

V ČR jsou její hodiny věnovány široké veřejnosti, především však systematické výuce v uzavřených skupinách kurzů a to v základní i vysoce pokročilé úrovni. Stěžejní část praxe tvoří individuální lekce pro jednotlivce. Věnuje se především cvičení D-Yogi®, lekcím s integrací psychického a fyziologického aspektu s pre-rehabilitačními prvky. Vzdělává odbornou i laickou veřejnost v rámci.

Jejím cílem je učit pohyb správně a smysluplně. Rozvíjet nekonečné možnosti individuality těla, zdravý potenciál a radostný stav. Pomoci objevit a předat pocit vědomého pohybu. Inspirovat klienty k pohybové aktivitě - vracet vůli, mobilitu, atrkativnost bytí, revitalizovat. Inspirovat studenty k objevování, kreativitě a sdílení.

Je autorem cvičebních specializací ve vzdušných sítích (Warrior a Pelvis), autorem nové cvičební metody jógového pohybu u horizontální „baletní“ tyče a edukace cvičení na podložce s využitím pre-rehabilitačních prvků a pohybu založeného na užití různé intenzity tahu, tlaku, napětí a uvolnění.